Podpisanie umowy na modernizację dróg powiatowych

Dodano 2019-07-17 11:19:24

W dniu 16 lipca 2019 roku, pomiędzy Powiatem Górowskim reprezentowanym przez Starostę Górowskiego Kazimierza Boguckiego oraz Wicestarostę Grzegorza Kordiaka a przedsiębiorstwem AGO DROGI Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich, została zawarta umowa na zadanie pn.: ”Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej przez zastosowanie emulsji asfaltowej i grysów twardych przy użyciu remontera drogowego typu patcher”

Czytaj dalej


Posiedzenie Rady Rynku Pracy

Dodano 2019-07-17 10:41:14

16 lipca 2019 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy z udziałem Starosty Górowskiego Kazimierza Boguckiego oraz Wicestarosty Grzegorza Kordiaka, który w radzie zasiada jako przedstawiciel organów jednostek samorządu terytorialnego

Czytaj dalej


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje

Dodano 2019-07-15 15:06:48

W okresie wakacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze funkcjonuje w niezmienionych godzinach pracy. Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać do sekretariatu w godzinach 7.00-15.00 pod nr tel. 65 544 12 77

Czytaj dalej


Kampania edukacyjna Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dodano 2019-07-15 13:54:37

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”

Czytaj dalej


Wybrano Prezesa KZN w Górze

Dodano 2019-07-15 08:01:51

10 lipca br. w Domu Kultury w Górze odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Związku Niewidomych w Górze. Spotkanie rozpoczęła Prezes Koła Maria Tylicka witając wszystkich bardzo serdecznie. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w tym roku członka Koła

Czytaj dalej


Wybrano Prezesa KZN w Górze

Dodano 2019-07-12 14:04:17

10 lipca br. w Domu Kultury w Górze odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Związku Niewidomych w Górze. Spotkanie rozpoczęła Prezes Koła Maria Tylicka witając wszystkich bardzo serdecznie. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w tym roku członka Koła

Czytaj dalej


„GraduatON”

Dodano 2019-07-12 13:17:00

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj dalej


Pod papugami

Dodano 2019-07-12 13:04:36

17 czerwca 2019 r. uczniowie najmłodszych klas Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu wyruszyli do Lubina, by zwiedzić miejsca absolutnie niezwykłe, a mianowicie Papugarnię „Kubuś i Endriu” oraz Park Wrocławski z dinozaurami i liczną kolekcją ptaków.

Czytaj dalej


Pod papugami

Dodano 2019-07-12 13:01:09

17 czerwca 2019 r. uczniowie najmłodszych klas Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu wyruszyli do Lubina, by zwiedzić miejsca absolutnie niezwykłe, a mianowicie Papugarnię „Kubuś & Endriu” oraz Park Wrocławski z dinozaurami i liczną kolekcją ptaków.

Czytaj dalej


Pod papugami

Dodano 2019-07-12 12:59:51

17 czerwca 2019 r. uczniowie najmłodszych klas Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu wyruszyli do Lubina, by zwiedzić miejsca absolutnie niezwykłe, a mianowicie Papugarnię „Kubuś i Endriu” oraz Park Wrocławski z dinozaurami i liczną kolekcją ptaków.

Czytaj dalej


„Posiłek w szkole i w domu”

Dodano 2019-07-11 13:16:21

Powiat Górowski przeznaczy 17 690,00 zł na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu w ramach wniosku złożonego do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

Czytaj dalej


„Posiłek w szkole i w domu”

Dodano 2019-07-11 13:13:01

Powiat Górowski przeznaczy 17 690,00 zł na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu w ramach wniosku złożonego do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

Czytaj dalej


Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Dodano 2019-07-11 12:52:29

10 lipca 2019 r. na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego Romana Potockiego Starosta Górowski Kazimierz Bogucki oraz Wicestarosta Grzegorz Kordiak wzięli udział w posiedzeniu Konwentu. W siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu spotkali się dolnośląscy starostowie aby na konwencie dyskutować na dwa zasadnicze tematy: przejmowanie przez powiaty dróg wojewódzkich oraz urealnienia stawki ryczałtu umożliwiającego stabilne funkcjonowanie szpitali powiatowych.

Czytaj dalej


Kampania informacyjna ZUS

Dodano 2019-07-10 11:51:54

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w konkursie, w którym pracodawca może otrzymać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Termin składania wniosków: 15 lipca - 16 sierpnia 2019 r.

Czytaj dalej


Konkurs „Moja SMART wieś”

Dodano 2019-07-10 11:32:31

Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region w ramach programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj dalej


Z prac Zarządu Powiatu Górowskiego

Dodano 2019-07-10 11:26:34

10 lipca 2019 r. o godz. 8.00 odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Górowskiego podczas którego przyjęto pięć uchwał Zarządu Powiatu Górowskiego

Czytaj dalej


Ogłoszenie Starosty Górowskiego

Dodano 2019-07-09 14:30:26

Starosta Górowski informuje w imieniu Zarządu Powiatu Górowskiego, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Górze na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Górowskiego przeznaczonej do dalszego najmu w trybie bezprzetargowym

Czytaj dalej


Spotkanie na szczycie

Dodano 2019-07-09 08:47:56

8 lipca 2019 r. o godzinie 12.00 w Starostwie Powiatowym w Górze odbyło się spotkanie robocze Starosty Górowskiego Kazimierza Boguckiego z władzami gmin wchodzącymi w skład Powiatu Górowskiego poświęcone wzajemnej współpracy pomiędzy gminami i powiatem

Czytaj dalej


Prezes KRUS apeluje o bezpieczeństwo

Dodano 2019-07-08 15:03:30

4 lipca 2019 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik wystosowała do wszystkich rolników apel o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Czytaj dalej


Tata z dzieckiem w domu

Dodano 2019-07-08 08:18:25

Gdy na świecie pojawia się nowy członek rodziny to zwykle z maluchem zostaje w domu mama, ale od kilku lat bycie tatą jest na topie, więc panowie coraz chętniej włączają się w opiekę nad swoim dzieckiem. Każdy tata ma do wykorzystania część urlopu macierzyńskiego i cały urlop rodzicielski. Z roku na rok z tej możliwości panowie korzystają coraz częściej

Czytaj dalej


Darz Bór!

Dodano 2019-07-08 07:38:54

25 czerwca 2019 r. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu wzięli udział w programie edukacyjnym „Darz Bór!” poprowadzonym przez krakowskiego aktora Grzegorza Królickiego

Czytaj dalej


Darz Bór!

Dodano 2019-07-08 07:32:47

25 czerwca 2019 r. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu wzięli udział w programie edukacyjnym „Darz Bór!” poprowadzonym przez krakowskiego aktora Grzegorza Królickiego

Czytaj dalej


Poszukiwane dobre praktyki oferty turystycznej na polskiej wsi – rusza konkurs „Na wsi najlepiej”

Dodano 2019-07-05 13:11:40

Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.

Czytaj dalej


Wykaz klauzul informacyjnych

Dodano 2019-07-05 10:36:05

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższe klauzule informacyjne dotyczą ochrony danych osobowych realizowanej podczas wykonywania zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Górze

Czytaj dalej


Wykaz klauzul informacyjnych

Dodano 2019-07-05 10:27:48

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższe klauzule informacyjne dotyczą ochrony danych osobowych realizowanej podczas wykonywania zadań na Stanowisku ds. zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Górze

Czytaj dalej