[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Środki na podjęcie działalności gospodarczej


Dodano dnia 2019-05-06 14:35:07

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (IV)"oraz „Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2019 roku"
Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o ogłoszonym naborze wniosków dla osób bezrobotnych (08.05.2019-14.05.2019) na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Prowadzone są następujące nabory:

- w ramach projektu „Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2019 roku" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.1 Projektu powiatowych urzędów pracy
oraz
- w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego


Termin składania wniosków od dnia 08.05.2019 r. do dnia 14.05.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania jednorazowych środków i naboru wniosków można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, pokój nr 1, telefon: 65 512 87 23 lub 65 543 22 25 wew. 39.