[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Matura 2019


Dodano dnia 2019-05-06 15:09:10

Kwitnące kasztany to tradycyjny symbol rozpoczynających się egzaminów maturalnych. Dzisiaj o godzinie 9.00 do pisemnego egzaminu z języka polskiego przystąpiło 84 maturzystów, absolwentów górowskich szkół ponadgimnazjalnych
Pisemnym egzaminem z języka polskiego 6 maja 2019 roku rozpoczęły się egzaminy maturalne dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. W powiecie górowskim do egzaminu przystąpiło 84 maturzystów.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze na 25 absolwentów – 24 przystąpiło do matury, co stanowi największy odsetek w górowskich szkołach.
W górowskim Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze na 70 absolwentów do matury przystąpiło 48 tegorocznych absolwentów oraz 5 absolwentów z lat poprzednich.
W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych do matury przystąpiło 7 słuchaczy, z czego 6 to tegoroczni absolwenci.
Jutro tj. 7 maja 2019 r. maturzyści zmierzą się z egzaminem pisemnym z matematyki na poziomie podstawowym. Abiturientów czeka też obowiązkowy egzamin pisemny z języka obcego oraz pisemny egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Absolwent obowiązkowo przystępuje też do 2 egzaminów ustnych bez określenia poziomu: z języka polskiego oraz języka obcego.
Tegorocznym maturzystom Starosta Górowski Kazimierz Bogucki życzy przysłowiowego „połamania piór”.
Przyłączamy się do życzeń.