[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Dofinansowanie dla właścicieli lasów prywatnych


Dodano dnia 2019-05-08 10:10:44

Właściciele lasów prywatnych mają możliwość skorzystania ze środków unijnych w ramach działania o nazwie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 2 maja i będzie trwał do 12 czerwca 2019 r.
Właściciele lasów prywatnych mają możliwość skorzystania ze środków unijnych w ramach działania o nazwie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie ruszył 2 maja i będzie trwał do 12 czerwca 2019 r.
Pomoc można otrzymać na:
- przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra,
- przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach,
- zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu,
- założenie remizy,
- czyszczenie późne,
- zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego pietra lub podszytu, lub dolesienia luk, lub założenia remizy.
Wniosek o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Dokładne informacje na temat ww. działania można uzyskać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl.