[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Starosta Górowski informuje


Dodano dnia 2019-05-13 11:44:09

Starosta Górowski w imieniu Zarządu Powiatu Górowskiego informuje, że w dniu 7 maja 2019 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Górze na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Górowskiego przeznaczonej do dalszego najmu w trybie bezprzetargowym
1. Położenie nieruchomości: Góra, ul. Armii Polskiej 8
2. Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy stanowiący własność Powiatu Górowskiego zlokalizowany w budynku przy ul. Armii Polskiej 8 na działce nr 1072/1 o pow. 0.3497 ha.
- pomieszczenie nr 304 o pow. 12,04m2 – miesięczny czynsz 160,13,00zł
3. Tryb – bezprzetargowy – oddanie w najem na okres do 3 lat
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: szkolenie kierowców
5. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: Wysokość opłat zostanie doprecyzowana w umowie najmu, a terminy wnoszenia do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
6. Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze na okres 21 dni, tj. od dnia 30.04.2019 r. do dnia 20.05.2019 r. Po upływie tego terminu będzie zawierana umowa najmu na w/w pomieszczenie.