[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Poprawianie opieki zdrowotnej


Dodano dnia 2019-05-13 12:30:52

W związku ze zgłaszanymi uwagami dotyczącymi funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego w Górze, 10 maja 2019 r. z inicjatywy Starosty Górowskiego Kazimierza Boguckiego doszło do kolejnego spotkania z Prezesem Nowego Szpitala we Wschowie Mirosławem Sosną
W spotkaniu udział wzięli również Wicestarosta Grzegorz Kordiak oraz Krzysztof Witko sołtys wsi Jastrzębia, który podczas VIII sesji Rady Powiatu Górowskiego w dniu 30 kwietnia 2019 r. zgłosił w imieniu mieszkańców negatywne uwagi dotyczące funkcjonowania „pogotowia ratunkowego”, a w szczególności zachowania lekarzy i załóg karetek. Wnioskował o podjęcie działań w tej mierze przez Starostę Górowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu. Ponieważ w mediach społecznościowych pojawiają się również krytyczne uwagi dotyczące funkcjonowania tzw. „Wieczorynki” - nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Starosta Górowski wyszedł z inicjatywą spotkania z Prezesem Nowego Szpitala we Wschowie Mirosławem Sosną w celu omówienia zgłaszanych przez mieszkańców negatywnych uwag dotyczących funkcjonowania tych dwóch niezwykle ważnych obszarów opieki zdrowotnej na terenie powiatu, zwłaszcza w aspekcie braku szpitala. To właśnie Nowy Szpital we Wschowie prowadzi zarówno nocną i świąteczną opiekę zdrowotną oraz Zespół Specjalistyczny Nowego Ratownictwa Medycznego w Górze. Wcześniej, Starosta Górowski po ukazaniu się wpisu na fanpage Powiatu Górowskiego w sprawie uwag dotyczących funkcjonowania „Wieczorynki” wystosował pismo w tej sprawie do Prezesa Nowego Szpitala we Wschowie. W czasie spotkania wysłuchano relacji mieszkańca powiatu towarzyszącego sołtysowi, który podzielił się swoimi złymi doświadczeniami w kontaktach z obsadą karetki.
Prezes Mirosław Sosna stwierdził, że pomimo, że nie ma uwag co do strony medycznej, to niewłaściwe zachowania przedstawione podczas spotkania są niedopuszczalne i naganne. Zadeklarował, że doprowadzi do zmiany podejścia pracowników pogotowia do pacjentów i ich bliskich. Za 2-3 tygodnie podczas kolejnego spotkania poinformuje Starostę Górowskiego jakiego rodzaju działania podjął w celu unikania tego typu incydentów.
- Współpraca z Prezesem Nowego Szpitala we Wschowie układa się bardzo dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie i staramy się wspólnie reagować na zgłaszane przez mieszkańców wszelkie sygnały dotyczące funkcjonowania czy to nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, czy ratownictwa medycznego. Nie mając szpitala na terenie powiatu muszę ze szczególnym wyczuleniem traktować wszelkie informacje dotyczące jakości świadczonej opieki zdrowotnej na terenie powiatu, zwłaszcza, że poprawa opieki zdrowotnej dla mieszkańców jest jednym z priorytetów mojej działalności jako Starosty Górowskiego – powiedział Kazimierz Bogucki.