[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Spotkanie z mieszkańcami


Dodano dnia 2019-05-15 14:23:42

14 maja 2019 r. Starosta Górowski Kazimierz Bogucki oraz Wicestarosta Grzegorz Kordiak spotkali się z mieszkańcami miejscowości Osetno, Gola Górowska i Jastrzębia.
Starosta Górowski Kazimierz Bogucki oraz Wicestarosta Grzegorz Kordiak 14 maja 2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Osetnie spotkali się z kilkudziesięcioosobową grupą mieszkańców miejscowości Osetno, Gola Górowska i Jastrzębia. W spotkaniu brali również udział: Sołtys wsi Osetno Anna Demkowicz , Sołtys wsi Gola Górowska Piotr Szumiec oraz Sołtys wsi Jastrzębia Krzysztof Witko. Jednym z ważniejszych tematów spotkania była kwestia bardzo dużego natężenia ruchu drogowego na drodze Gola Górowska – Osetno. Drogą tą poruszają się ogromne ilości tirów i ciężkiego sprzętu kierujących się w stronę mostu w Ciechanowie i drogi ekspresowej S3, latem dochodzi do tego tranzytowy ruch turystów w kierunku Włoszakowic i Boszkowa. Starosta zadeklarował, że zapozna się ze zgłoszonym problemem i możliwościami pomocy mieszkańcom w rozwiązaniu problemu. Oczywiście, że poruszano również stan techniczny dróg powiatowych. Oczekiwania są duże ale wreszcie mieszkańcy zauważają, że wykonywane są remonty najbardziej zniszczonych odcinków. Zgłoszono problem braku chodnika w Osetnie. Starosta Górowski poinformował również mieszkańców o swoich działaniach w zakresie poprawienia stanu opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu górowskiego.

- Ogólny odbiór spotkania przez mieszkańców był bardzo dobry. Nie obiecano gruszek na wierzbie. Były konkrety, realne propozycje adekwatne do zasobności i możliwości powiatowego portfela, widzimy dobrą wolę i chęci. Jest wiele emocji ale ważne, że władza powiatowa przyszła do ludzi – powiedziała inicjatorka i organizatorka spotkania Anna Demkowicz.