[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

IX Młodzieżowe Manewry Wojskowo-Ratowniczo-Gaśnicze


Dodano dnia 2019-06-13 10:00:30

11 czerwca 2019 r. już po raz dziewiąty odbyły się na boisku Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Młodzieżowe Manewry Wojskowo-Ratowniczo-Gaśnicze. Celem przedsięwzięcia było wzbudzenie zainteresowań przysposobieniem obronnym wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podnoszenie sprawności fizycznej i kreowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych