[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

IX Młodzieżowe Manewry Wojskowo-Ratowniczo-Gaśnicze


Dodano dnia 2019-06-13 10:18:42

11 czerwca 2019 r. już po raz dziewiąty odbyły się na boisku Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Młodzieżowe Manewry Wojskowo-Ratowniczo-Gaśnicze. Celem przedsięwzięcia było wzbudzenie zainteresowań przysposobieniem obronnym wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podnoszenie sprawności fizycznej i kreowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych
Manewry zorganizowane zostały przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP we Wrocławiu, Hufiec Pracy w Górze, Urząd Miasta i Gminy Góra, Stowarzyszenie Patriotyczna Góra , Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze przy współudziale: Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSPRP w Górze. Patronatem medialnym imprezę objęło Radio Elka.
Na zaproszenie Komendanta OHP w Górze Zofii Świerszcz odpowiedziało wielu gości, wśród nich znaleźli się m.in.: Starosta Górowski Kazimierz Bogucki, Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Wawer, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Góra Izabela Baranowska, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie ppłk Jerzy Pięta, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP Gabriela Szafarowska, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Górze podkom. Daniel Panek, Komendant Powiatowy PSP w Górze bryg. Krzysztof Panocha, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze Jarosław Szypiłło oraz Patrol Saperski z 4 batalionu Inżynieryjnego w Głogowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna.
W tym roku w Młodzieżowych Manewrach Wojskowo-Ratowniczo-Gaśnicze wzięło udział 65 uczestników z województwa dolnośląskiego i województw ościennych - lubuskiego oraz wielkopolskiego. Zawody podzielone zostały na trzy kategorie: Szkoła podstawowa, Szkoła średnia, Uczestnicy OHP. Uczestnicy mieli za zadanie pokonać dziewięć następujących konkurencji: udzielenie pomocy poszkodowanemu – pierwsza pomoc przedmedyczna, rzut granatem, przeprawa, tor przeszkód, transportowanie rannego na polu walki, konkurencja strzelecka (broń ASG), budowanie stanowiska strzeleckiego, konkurencja strażacka 1 oraz konkurencja strażacka 2. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwał wykwalifikowany ratownik medyczny Bartosz Tomaszewicz. W trakcie rywalizacji młodzież nie zapominała o zasadach gry fair-play, co przełożyło się na świetną zabawę podczas trwania zawodów. Po przeanalizowaniu kart sędziowskich wyniki ukształtowały się następująco:
Kategoria Szkoła Podstawowa :
1. Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Górze;
2. Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Górze;
3. Zespół Szkół im. św. Huberta w Czerninie.
Kategoria Szkół Średnich:
1. Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze ;
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze;
3. I ZS im. Stanisława Staszica we Wschowie .
Kategoria OHP:
1. 1-2 Hufiec Pracy w Górze;
2. 4 -9 Hufiec Pracy Wschowa;
3. 1-1 Hufiec Pracy w Legnicy.
Zostały przyznane również nagrody specjalne. Indywidualny Puchar dla najlepszego strzelca ufundowany przez pułkownika Piotra Rupę Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego zdobył Jacek Kulesza. Puchar dla najlepszej drużyny w pokonywaniu toru przeszkód powędrował do Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze. Puchar ppłk Jerzego Pięty Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień dla najlepszej drużyny w transportowaniu rannego na polu walki zdobył również Zespół Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze. Najlepsza w konkurencjach strażackich okazała się Szkoła Podstawowa im. św. Huberta z Czerniny.
Tegoroczne manewry wsparli lokalni przedsiębiorcy, a wśród nich: Franciszek Tomaszewski, Iwona Weidlich, Zbigniew Witko, Jarek Michalewski. Organizatorzy wszystkim uczestnikom dziękują za przybycie i dobrą zabawę, a zwycięzcom serdecznie gratulują osiągnięć.

Więcej zdjęć w galerii (fot. Dagmara Hanczyn, Arkadiusz Gortych – UMiG Góra)