[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Apel Pani Prezes KRUS


Dodano dnia 2019-06-13 10:39:33

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik w liście skierowanym do rodziców i opiekunów, apeluje o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas wakacji
Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznęgo propaguje zasady bezpiecznej pracy rolniczej
oraz bezpiecznego przebywania w gospodarstwach rolnych nie tylko wśrod rolników, lecz także wśród
dzieci zamięszkujących na obszarach wiejskich.
Choć z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo pracy w gospodarastwach rolnych o czym świadczy
zmniejszenie się liczby wypadków zgłaszanych do Kasy, to jednak wciąż dochodzi do wielu tragicznych
zdarzeń, również z udziałem najmłodszych.

- Na czas wakacji, ktory w gospodarstwach rolnych jest też okresem wytężonej pracy, życzę Wszystkim
sprzyjającej pogody i dobrych zbiorów, a wszystkim Dzieciom udanego i bezpiecznego wypoczynku
- kończąc swój apel piszę Prezes KRUS Aleksandra Hadzik

Treść listu znajduje się w załączonym pliku.

Zdjęcie: Apel Pani Prezes KRUS Plik do pobrania: list_prezes_krus_2019.pdf