[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Dodatkowe środki na aktywizację zawodową


Dodano dnia 2019-06-13 11:13:25

Powiatowy Urząd Pracy w Górze pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 240.000,00 zł na realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.
W ramach tych środków zaplanowano takie formy wsparcia jak:
• staże,
• szkolenia,
• prace interwencyjne,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
• doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy,
• bon na zasiedlenie.

Wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne i pracodawców zapraszamy do współpracy.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Górze ul. Poznańska 4, tel. 65 543 22 25.