[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Posiedzenie Rady Wierzycieli


Dodano dnia 2019-07-04 12:06:35

3 lipca 2019 r., o godz. 11:00 w Poznaniu w siedzibie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Starosta Kazimierz Bogucki oraz Wicestarosta Grzegorz Kordiak wzięli udział w posiedzeniu Rady Wierzycieli ustanowionej w postępowaniu upadłościowym PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu