[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Wyniki matur powyżej średniej krajowej


Dodano dnia 2019-07-04 14:47:14

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła 4 lipca 2019 r. wstępne wyniki egzaminu maturalnego w 2019 r. Górowskie szkoły kształcące młodzież, zarówno Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących jak i Technikum w Górze z Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze osiągnęły zdawalność na poziomie wyższym od wojewódzkiego i krajowego
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze po sukcesach gimnazjalistów swój sukces egzaminacyjny odnieśli również licealiści. W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze zdawalność egzaminu maturalnego (95,83%) przekroczyła średnią wojewódzką (85,50%) i krajową (86,40%).
Uczniowie z Technikum w Górze przystępujący do egzaminu maturalnego również odnieśli swój sukces - zdawalność egzaminu maturalnego (78,7%) przekroczyła średnią wojewódzką (66,0%) i krajową (70,5%).
Starosta Górowski Kazimierz Bogucki gratuluje absolwentom obydwu szkół wyników matur, dziękując równocześnie za pracę i wysiłek, jaką w ich uzyskanie włożyli uczniowie, nauczyciele i rodzice.