[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Wyniki matur powyżej średniej krajowej


Dodano dnia 2019-07-04 14:47:14

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła 4 lipca 2019 r. wstępne wyniki egzaminu maturalnego w 2019 r. Górowskie szkoły kształcące młodzież, zarówno Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących jak i Technikum w Górze z Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze osiągnęły zdawalność na poziomie wyższym od wojewódzkiego i krajowego