[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Spotkanie na szczycie


Dodano dnia 2019-07-09 08:47:56

8 lipca 2019 r. o godzinie 12.00 w Starostwie Powiatowym w Górze odbyło się spotkanie robocze Starosty Górowskiego Kazimierza Boguckiego z władzami gmin wchodzącymi w skład Powiatu Górowskiego poświęcone wzajemnej współpracy pomiędzy gminami i powiatem
Starosta Górowski Kazimierz Bogucki na spotkanie zaprosił Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz, Burmistrza Wąsosza Pawła Niedźwiedzia, Wójta Gminy Jemielno Anitę Sierpowską (nieobecna) oraz Zastępcę Wójta Gminy Niechlów Michała Frąckowiaka. Współgospodarzem spotkania był Wicestarosta Grzegorz Kordiak.
Spotkanie poświęcone było zacieśnieniu wzajemnej współpracy w zakresie ważnym z punktu widzenia gmin i powiatu. Rozmowy były swoistą kontynuacją wcześniej rozpoczętych spotkań indywidualnych Starosty Górowskiego z włodarzami poszczególnych gmin. Dominującym tematem był stan dróg powiatowych. Starosta przedstawił informację o ich remontach oraz o planach na najbliższą przyszłość w zakresie poprawiania ich stanu technicznego. Rozmawiano też o możliwych wspólnych remontach określonych odcinków dróg.
Ustalono, że spotkania ze względu na ich ważność i spodziewane efekty będą kontynuowane. Do następnego dojdzie 12 sierpnia 2019 r., a jego gospodarzem będzie Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz.