[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Z prac Zarządu Powiatu Górowskiego


Dodano dnia 2019-07-10 11:26:34

10 lipca 2019 r. o godz. 8.00 odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Górowskiego podczas którego przyjęto pięć uchwał Zarządu Powiatu Górowskiego
Zarząd Powiatu Górowskiego na swoim kolejnym posiedzeniu w dniu 10 lipca 2019 r., po przyjęciu protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu (16/2019 i 17/2019), przyjął następujące uchwały:
- w sprawie odwołania upoważnienia – uchwała dotyczy odwołania upoważnienia dla dotychczasowego Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze w związku z jego nieobecnością,
- w sprawie zatrudnienia na stanowisku p.o. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze – Zarząd Powiatu zatrudnił Pana Dariusza Wołowicza na czas nieobecności dotychczasowego Dyrektora POSiR w Górze,
- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze,
- w sprawie zmiany WPF Powiatu Górowskiego na lata 2019-2038 – uchwała ma na celu dostosowanie wielkości prognozy finansowej do danych przyjętych w budżecie,
- w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 rok – zmiany wynikają między innymi z otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Górze.