[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

„Posiłek w szkole i w domu”


Dodano dnia 2019-07-11 13:13:01

Powiat Górowski przeznaczy 17 690,00 zł na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu w ramach wniosku złożonego do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
Powiat Górowski decyzją Ministra Finansów otrzymał od Wojewody Dolnośląskiego dotację w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej Specjalnej w Wąsoszu w kwocie 14 152,00 zł.
Zgodnie ze złożonym 17 kwietnia br. wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację tego zadania, kwota ta stanowi 80% kosztów realizacji. Powiat Górowski finansuje pozostałe 20% w wysokości 3 538,00 zł.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąsoszu wymieni wysłużony sprzęt kuchenny na nowy (trzon kuchenny z piekarnikiem, urządzenie do rozdrabniania mięsa, zmywarka do naczyń, taboret podgrzewczy) oraz doposaży pomieszczenie przeznaczone do spożywania posiłków w 60 nowych krzeseł.
Zakupiony sprzęt odmieni kuchnię i szkolną jadalnię, zapewni bezpieczne przygotowywanie posiłków i wpłynie na poprawę warunków ich spożywania w nowym roku szkolnym.