[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

„Bezpieczne lato na wsi”


Dodano dnia 2019-07-29 13:02:57

"Nie daj się wkręcić" to hasło kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, której celem jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych związanych z użytkowaniem maszyn, urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania, oraz zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem.
Większość wypadków z udziałem maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej to czynniki: organizacyjne, techniczne, a także nieprawidłowe postępowanie człowieka.
Przyczyną wypadków z udziałem sprzętu rolniczego jest także zły stan techniczny urządzeń rolniczych: brak napraw i konserwacji, brak właściwych osłon i zabezpieczeń ruchomych części, stosowanie materiałów nie zgodnych z przeznaczeniem przy naprawach, a także eksploatacja tzw. domowych „samoróbek” oraz zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych.

Rolniku, podczas pracy z maszynami narażony jesteś między innymi na następujące zagrożenia :
- pochwycenie lub skaleczenie przez ruchome części sprzętu rolniczego,
- przygniecenie przez przewożony materiał lub maszynę,
- upadek (np. w skutek poślizgnięcia),
- przejechanie lub potrącenie.

Pamiętaj aby:
- zadbać o dobry stan osłon ruchomych elementów maszyn,
- naprawiać zawsze na wyłączonym sprzęcie,
- używać pasów zapobiegających przemieszczaniu się materiałów lub sprzętu,
- korzystać z obuwia roboczego (posiadającego podeszwę protektorowaną),
- parkować maszyny w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla poruszających się w pobliżu
osób, przed pozostawieniem maszyny podłożyć pod koła podstawki (kliny).

Pamiętaj
Bezpieczeństwo w pracy rolniczej to podstawa ochrony zdrowia i życia,
Twojego i Twoich najbliższych.


Opracowano na podstawie materiałów prewencyjnych KRUS