[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

ZAWYJĄ SYRENY!


Dodano dnia 2019-07-30 14:28:31

Starosta Górowski informuje mieszkańców powiatu, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17.00 planowane jest przeprowadzenie treningu systemu powszechnego ostrzegania.
Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Trening polegał będzie na akustycznym uruchomieniu syren - 3 minuty modulowany dźwięk syreny.


Podstawa:
1. Zarządzenie Nr 306 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2019 r., w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.

Biuro Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Górze
ul. Mickiewicza 1, 56 - 200 Góra
tel. 655443910, fax 655441647