[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Program Operacyjny Polska Cyfrowa


Dodano dnia 2019-08-01 14:04:08

1 sierpnia 2019 r. Starosta Górowski Kazimierz Bogucki wraz z Wicestarostą i Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami FIBEE sp. z o.o. Wysogotowo – beneficjentem trzeciego konkursu na dofinansowanie i realizację zadania „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
Spotkanie poświęcone było realizacji trzeciego etapu ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę dostępowej sieci światłowodowej na terenach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne, podczas spotkania omówiono założenia, zasięg i grupy docelowe projektu.
Ta nowoczesna i wydajna sieć światłowodowa w technologii Fiber-To-The-Home ma objąć swym zasięgiem 516 tysięcy gospodarstw domowych i 1820 jednostek oświatowych. Zakres obejmuje prace projektowe, budowlane oraz instalatorskie, a ich zakończenie planowane jest przed końcem 2021 r.
W naszym powiecie zaplanowane jest doprowadzenie sieci do 4860 gospodarstw domowych i 26 jednostek oświatowych. Priorytetem POPC jest podłączenie szkół i placówek oświatowych wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Powstała sieć OSE będzie sfinansowana w 100% z budżetu państwa i umożliwi szkołom bezpłatne korzystanie z Internetu o wysokiej przepustowości. Dzięki temu nauczyciele otrzymają nowoczesne rozwiązania do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi.
Koszty doprowadzenia światłowodu do adresów objętych projektem będą w pełni finansowane z dotacji UE oraz środków własnych beneficjenta. Spotkanie zakończono ważną informacją, a mianowicie w powiatach, gdzie opłaty za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym są niskie, planowane będą dodatkowe inwestycje uzupełniające finansowane wyłącznie ze środków własnych inwestora.
Powstała w ramach projektu sieć będzie mieć charakter otwarty, tzn., że wszyscy operatorzy, również lokalni będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury, oferując tam swoje usługi. Proponowane rozwiązanie pozwoli mieszkańcom na dostęp do wysokiej jakości usług multimedialnych u wybranego indywidualnie dostawcy.

Szczegóły POPC na stronie: www.cppc.gov.pl