[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Brawa dla Starosty


Dodano dnia 2019-08-01 14:11:47

1 sierpnia 2019 r. Starosta Górowski Kazimierz Bogucki wraz z Wicestarostą Grzegorzem Kordiakiem spotkali się z pikietującymi przed Starostwem Powiatowym w Górze przeciwnikami rozbudowy składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej.
Istniejące składowisko w Rudnej Wielkiej prowadzone przez firmę Chemeko-System ma powierzchnię ponad 10 ha, a jego powiększenie związane jest z budową kolejnego składowiska o pow. kwatery do składowania ok. 5,7 ha. Mieszkańcy zarzucają, że działa ono niezgodnie z prawem powołując się między innymi na wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, stwierdzające obecność odpadów szpitalnych, które tam nie powinny się znajdować. Protestujący obawiają się negatywnych skutków jakie wywierać będzie składowisko między innymi na środowisko naturalne oraz zdrowie mieszkańców a także spadku wartości ich majątku. Protestujący postulują aby Starosta Górowski nie wydawał pozwolenia na budowę w związku z prowadzonym rozpatrywaniem wniosku o pozwolenie na budowę złożonego przez Chemeko-System. Obecni na pikiecie członkowie Stowarzyszenia Piękny Wąsosz złożyli na ręce Starosty Górowskiego „Petycję w sprawie odmowy wydania pozwolenia na budowę nowej, IV kwatery wysypiska odpadów w Rudnej Wielkiej” (treść petycji znajduje się w poniżej załączonym pliku pdf).
Starosta poinformował uczestniczących w pikiecie mieszkańców oraz liczne grono dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych, o podjętych przez niego działaniach w tej sprawie oraz złożył deklarację, że wszystko odbędzie się zgodnie z prawem, bo tylko prawo może mieć wpływ na podejmowane przez niego decyzje.
Wystąpienie Starosty zostało przyjęte oklaskami. Spotkanie Starosty Górowskiego z protestującymi mieszkańcami jest kolejnym przykładem dialogu ze społeczeństwem na temat nurtujących problemów.

Więcej zdjęć w galerii.

Zdjęcie: Brawa dla Starosty Plik do pobrania: petycja.pdf