[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Starosta Górowski informuje


Dodano dnia 2019-08-06 07:44:38

W związku z artykułem, który ukazał się 2 sierpnia 2019 r. na portalu ELKA, pragnę poinformować Państwa o stanie zaawansowania działań zmierzających do utworzenia ambolutorium całodobowej opieki medycznej
Informacja znajduje się w poniżej załączonym pliku: