[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Pożegnanie długoletnich pracowników


Dodano dnia 2019-08-09 09:33:39

W Starostwie Powiatowym w Górze oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze uroczyście pożegnano pracowników odchodzących na emeryturę
26 lipca 2019 r. po 45-letniej pracy odbyło się uroczyste pożegnanie pracowników Starostwa Powiatowego w Górze: Alicji Penar – Specjalisty w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Floriana Pojaska – Inspektora w Wydziale Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska.
Starosta Górowski Kazimierz Bogucki wraz z Wicestarostą Grzegorzem Kordiakiem w imieniu swoim, a także pracowników Starostwa Powiatowego podziękowali za długoletnią i sumienną pracę w samorządzie. Wręczając listy gratulacyjne oraz kwiaty, życzyli tradycyjnie zdrowia na zasłużonej emeryturze.
Jednocześnie informujemy, że 16 lipca 2019 r. Starosta Górowski oraz Wicestarosta podziękowali za pracę, odchodzącej na emeryturę - po 43 latach pracy Grażynie Wasilewskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, która na tym stanowisku przepracowała 18 lat. Nowym Zastępcą Dyrektora PUP została Iwona Mazur.