[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje


Dodano dnia 2019-08-12 08:31:13

W okresie wakacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze funkcjonuje w niezmienionych godzinach pracy. Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać do sekretariatu w godzinach 7.00-15.00 pod nr tel. 65 544 12 77
Podstawowym celem prac poradni w okresie wakacyjnym jest wydanie wszystkich orzeczeń umożliwiających kształcenie specjalne lub nauczanie indywidualne w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020.

W celu dostosowania działań Poradni do Państwa potrzeb, prosimy o jak najszybsze składanie wymaganych wniosków. Pozostawienie tego na miesiąc sierpień może uniemożliwić wydanie orzeczenia przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego oraz trudności z organizacją odpowiedniej formy kształcenia.

Przypominamy także rodzicom, których dzieci ukończyły klasę 8 szkoły podstawowej lub 3 gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu, aby zadbali o złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o kształceniu specjalnym na kolejny etap edukacyjny. Orzeczenie takie będzie niezbędne do kontynuowania nauki w szkole specjalnej.

W czasie wolnym od zajęć szkolnych Poradnia realizuje swoje działania poprzez:
- diagnozowanie,
- opiniowanie,
- interwencję kryzysową,
- poradnictwo i konsultacje.
Zajęcia terapeutyczne prowadzone w ramach ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego oraz wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się zgodnie z harmonogramem z uwzględnieniem planowanych urlopów.

Szczegółowe informacje a także wymagane wnioski można pobrać ze strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze www.ppp.pcdn.edu.pl.