[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej


Dodano dnia 2019-08-13 12:59:49

7 sierpnia 2019 r. z udziałem Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszka Grali odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatowej DIR Powiatu Górowskiego
W Starostwie Powiatowym w Górze spotkali się wybrani delegaci, aby ukonstytuować się i omówić najważniejsze sprawy jakie czekają radę. W tajnym głosowaniu przewodniczącym Rady Powiatowej został wybrany Jan Rewers, a delegatem na Walne Zgromadzenie DIR Tadeusz Smoliński. Obaj pełnili te funkcje także w poprzedniej kadencji. Ponadto do składu Rady Powiatowej wybrani zostali: Grzegorz Kusztra gmina Góra, Zbigniew Matyjak gmina Jemielno, Ryszard Pietrowiak i Mirosław Pieniak gmina Niechlów oraz Józef Górski i Mirosław Laskowski gmina Wąsosz.
Więcej zdjęć w galerii

Irena Danieluk
Biuro Terenowe DIR w Lubinie