[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Dane teleadresowe


Dodano dnia 2019-09-02 08:36:32

Jak się skontaktować?
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Katarzyna Kubiak – Podinspektor

Adres pocztowy:
56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1

pok. 20 (I piętro)
tel. 65/544 39 62
fax: 65/544 39 69