[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Ewelina Waląg doktorem nauk humanistycznych


Dodano dnia 2019-09-25 10:27:11

W poniedziałek 23 września 2019 r. o godzinie 11:00 Ewelina Waląg – nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze broniła swojej pracy doktorskiej.
Polonistka Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze, broniła swojej pracy doktorskiej na publicznej rozprawie w Collegium Maius. Dzięki ogólnodostępnej formie w tym ważnym dla niej dniu mogła towarzyszyć jej delegacja szkolna w osobach: Aleksandra Wójcik, Anita Sławińska, Mikołaj Lorek, Bartek Zielony oraz Mirosław Wesołowski.
Z takim wsparciem, Pani Ewelina odbyła swój ostatni, najważniejszy krok w kierunku uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Recenzentami jej pracy byli prof. dr hab. Arleta Galant oraz prof. dr hab. Maciej Duda a promotorką prof. dr hab. Grażyna Gajewska.
Podczas obrony został odczytany dotychczasowy dorobek naukowy Eweliny Waląg prezentujący sukcesy, osiągnięcia i wyróżnienia obejmujące wiele kategorii. Następnie autorka pracy wygłosiła autoreferat, którego tematem były "Literackie reprezentacje głuchoty". Podczas prezentacji zapoznała wszystkich z treścią tej lektury. Główne założenia zawarte w pracy pani Waląg określały definicję głuchoty w odniesieniu do elementów kultury Głuchych, przedstawiały analizę tekstów literackich oraz również odnosiły się do kulturowych studiów nad niepełnosprawnością (disability studies). Kolejnym punktem rozprawy była recenzja wygłaszana przez recenzentów, do której pani Ewelina musiała się odnieść. Kulminacyjnym punktem w obronie pracy doktorskiej było udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane przez publiczność. Po kilkunastu minutach napięcia i stresu z uśmiechem cała delegacja szkolna mogła już gratulować swojej nauczycielce tytułu doktora.

Zdjęcia w galerii.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów