[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Z prac Zarządu Powiatu Górowskiego


Dodano dnia 2019-09-26 15:45:48

W ostatnim czasie odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego. Na posiedzenia w dniach 18 i 26 września 2019 r. Zarząd przyjął szereg projektów uchwał Rady Powiatu Górowskiego dotyczących m.in. zmian w placówkach oświatowych oraz uchwałę Zarządu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego POSiR w Górze
18 września 2019 r. Zarządu Powiatu Górowskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Górowskiego:
- w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Wąsoszu,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Górze,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Górze,
- w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Górze oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Górze,
- w sprawie zmiany uchwały Nr 9/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze,
- w sprawie zmiany uchwały Nr 3/XX/00 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie założenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Górze,
- w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Górowski z Gminą Wąsosz w sprawie założenia i
prowadzenia przez Powiat Górowski przedszkola specjalnego w Wąsoszu.
Zarząd podjął także uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata2019- 2038 oraz w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 rok.
Szczegóły posiedzenia zawiera protokół nr 26/2019 zamieszczony w BIP.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 26 września br. uczestniczył p.o. dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Dariusz Wołowicz. Zapoznał on przedstawicieli Zarządu z podjętymi i planowanymi działaniami w POSiR w Górze. Wśród zrealizowanych działań wymienił m.in. naprawę tablicy świetlnej wyników na hali głównej, serwis monitoringu i klimatyzacji oraz wymianę połamanych krzesełek na trybunach hali głównej. Przeprowadził on również w okresie pełnienia obowiązków, wymiany spróchniałych drewnianych elementów w Parku Edukacji Ekologicznej im. Jana Pawła II. Współorganizował działania kulturalno-sportowe, a były nimi: Bieg z Policją, otwarte zajęcia w badmintonie dla dzieci i młodzieży organizowane przez Górowskie Stowarzyszenie „Smecz” oraz koncert piosenek Anny German w wykonaniu Katarzyny Zawady. Przedstawił także informacje dotyczące bieżącego wykorzystania hali Arkadia z uwzględnieniem podziału na salę fitness i siłownię.
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 26 września 2019 r. podjęto uchwałę nr 55/2019 Zarządu Powiatu Górowskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze. Uchwała będzie obowiązywała z dniem 1 października 2019 r.
W posiedzeniu Zarządu Powiatu Górowskiego uczestniczyli także przedstawiciele Chemeco - System Sp. z o.o. w osobach Prezesa Zarządu Spółki Romana Jagiełło i Wiceprezesa Pawła Pogodzińskiego. Ich obecność była związana z podpisaniem listu intencyjnego w sprawie wsparcia finansowego Powiatu Górowskiego kwota nie mniejszą niż 2 mln złotych na działania prozdrowotne i prospołeczne w Powiecie Górowskim.