[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Podpisano list intencyjny


Dodano dnia 2019-09-26 15:59:17

26 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Górze został podpisany list intencyjny pomiędzy Chemeco – System Sp. z o.o. reprezentowanej przez Romana Jagiełło – Prezesa Zarządu Spółki oraz Pawła Pogodzińskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki, a Powiatem Górowskim reprezentowanym przez Kazimierza Boguckiego – Starostę Górowskiego i Grzegorza Kordiaka – Wicestarostę, w sprawie wsparcia finansowego kwota nie mniejszą niż 2 mln złotych, działań prozdrowotnych i prospołecznych w Powiecie Górowskim
W podpisanym liście intencyjny Chemeco – System Sp. z.o.o. oświadcza że:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest strategią ich przedsiębiorstwa. W ramach strategii w ostatnich latach podejmowali liczne akcje prospołeczne i proekologiczne mające na celu powiązanie swoich działań biznesowych z dużą wrażliwością na otaczające społeczeństwo i środowisko. W ramach kontynuowania niniejszej praktyki, pragną przedstawić Powiatowi Górowskiemu perspektywy dalszych realizacji w obrębie lokalnego samorządu.

Chemeco – System Sp. z o.o. jako podmiot gospodarczy, który od prawie 20 lat jest członkiem lokalnej, powiatowej społeczności, zatrudniający kilkadziesiąt osób będących mieszkańcami powiatu doskonale definiuje obszary wymagające wsparcia. Liczne rozmowy oraz czynny udział w życiu powiatu pozwolił na wyodrębnienie płaszczyzn prozdrowotnych i prospołecznych wymagających zaangażowania.

Strony uzgodniły najważniejsze następujące obszary współpracy:
1. zapewnienie mieszkańcom powiatu całodobowej opieki medycznej – priorytetem w tej sferze jest dla adaptacja i remont pomieszczeń całodobowego ambulatorium, a także zaangażowanie w remont stacji pogotowia ratunkowego i parkingów dla karetek wraz ze stacjami dokującymi ładowania akumulatorów, jak również odnowieniem elewacji budynku przy ul. Armii Polskiej 8 w Górze;
2. wsparcie działań Powiatu w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej, lokalnych napraw i konserwacji na najbardziej wyeksploatowanych odcinkach dróg powiatowych wskazanych przez Zarządcę Dróg.

List intencyjny kończy oświadczenie władz spółki Chemeco - System:
- Deklarujemy, że nasze poczucie społecznej odpowiedzialności biznesu to także zapewnienie możliwie dogodnych warunków usług jakie świadczymy i gotowi jesteśmy nadal świadczyć na rzecz lokalnej społeczności.

Treść listu intencyjnego w załączanym poniżej pliku pdf.

Zdjęcie: Podpisano list intencyjny Plik do pobrania: list_intencyjny.pdf