[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

„Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”


Dodano dnia 2019-10-02 11:44:57

30 września 2019 r. Starosta Górowski Kazimierz Bogucki wraz z Wicestarostą Grzegorzem Kordiakiem oraz przedstawicielami Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Górze, wręczył nagrody laureatom konkursu
Konkurs pn.: „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” ogłoszony został przez PT KRUS w Górze, został objęty patronatem honorowy Starosty Górowskiego.

Celem konkursu było propagowanie i upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.
Z pośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 3 laureatów, których uroczyście nagrodzono w obecności władz powiatu.

Zdjęcia w galerii.