[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

PZDR w Górze informuje


Dodano dnia 2019-10-07 10:17:41

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze informuje o terminach przyjęć wniosków dot. poszkodowanych w wyniku suszy gospodarstw ...
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W GÓRZE INFORMUJE:

 Od 03.10.2019 do 31.10.2019 BP ARIMR przyjmować będą wnioski dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku suszy

 Od 30.09.do 29.10.2019 właściciele małych gospodarstw mogą składać do BP ARIMR wnioski o rekompensatę za przekazanie swoich gruntów na powiększenie innego gospodarstwa

 Od 30.09 do 29.10.2019 roku rolnicy i osoby ubezpieczone w KRUS mogą składać wnioski na „Rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

 Od 25.09 do 22.11.2019 rolnicy mogą składać wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” – obszar E – Nawadnianie gospodarstw


Szczegółowych informacji i pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają doradcy PZDR Góra
Zapraszamy do biura
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Górze
Ul. Wrocławska 54; tel. 65 543 24 41