[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Stopień alarmowy BRAVO-CRP


Dodano dnia 2019-10-09 12:06:20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 197 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (drugi stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 10 października 2019 r od godz. 00.01 do dnia 14 października 2019 r. do godz. 23.59
• DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ BRAVO (BRAVO–CRP)
• Drugi stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

• drugi stopień alarmowy – stopień BRAVO (BRAVO–CRP)
• dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
• kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji
• przegląd zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystyczny

Zdjęcie: Stopień alarmowy BRAVO-CRP Plik do pobrania: p-121-197-19.pdf