[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Pomocne linki - oświata


Dodano dnia 2013-01-12 09:20:32


Instytucje centralne i wojewódzkie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Dolnoślaska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Górowski
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze: 
- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Górze

- Biblioteka Pedagogiczna w Górze
- Pracownia Historii Ziemi Górowskiej

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze
Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu
Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez gminę Góra
Przedszkole Publiczne Nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze 
Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie
Szkoły i placówki prowadzone przez gminę Wąsosz
Przedszkole Samorządowe im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu
Szkoły i placówki prowadzone przez gminę Niechlów
Zespół Szkół w Niechlowie
Zespół Szkół w Sicinach
Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez gminę Jemielno
Szkoła Podstawowa w Jemielnie
Szkoła Podstawowa w Irządzach
Inne podmioty związane z edukacją w powiecie górowskim
Fundacja Pomocy Szkole im. E.Machniewicza
Inne przydatne linki
Mapa szkół zawodowych