[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Ewidencja pojazdów


Dodano dnia 2013-03-26 08:18:02

Wykaz spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji
• czasowa rejestracja pojazdów - karta informacyjna (km-7.)
• rejestracja nowego pojazdu (pierwsza rejestracja) zakupionego na terenie RP - karta informacyjna (km-8.)
• rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy - karta informacyjna (km-9.)
• rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu zakupionego na terenie RP - karta informacyjna (km-10.)
• rejestracja pojazdu zabytkowego - karta informacyjna (km-11)
• rejestracja pojazdu marki sam - karta informacyjna (km-12.)
• odbiór stałego dowodu rejestracyjnego - karta informacyjna (km-13.)
• odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego). - karta informacyjna (km-14.)
• wyrejestrowanie pojazdu - karta informacyjna(km-15.)
• wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego - karta informacyjna (km-16.)
• wtórnik lub wymiana karty pojazdu - karta informacyjna (km-17.)
• wtórnik tablic (y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w przypadku ich utraty lub zniszczenia - karta informacyjna (km-18.)
• dokonanie adnotacji euro - karta informacyjna (km-19.)
• dokonanie adnotacji lub jej wykreślenie o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem – karta informacyjna (km-20.)
• dokonanie adnotacji vat 1 – 4 - karta informacyjna (km-21.)
• dokonanie lub wykreślenie wpisu o zastawie rejestrowym - karta informacyjna (km-22.)
• dokonanie lub wykreślenie wpisu w dowodzie rejestracyjnym adnotacji: hak, l, taxi – karta informacyjna (km-23.)
• zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu - karta informacyjna (km-24.)
• zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe - karta informacyjna (km-27.)
• zgłoszenie zmiany podwozia lub ramy pojazdu - karta informacyjna(km-28.)
• wydanie decyzji na nadanie numeru nadwozia, podwozia lub ramy - karta informacyjna km-29.)
• czasowe wycofanie pojazdu z ruchu - karta informacyjna (km-30.)