[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Uczestnicy programu


Dodano dnia 2013-09-17 13:08:46


Programem nauki pływania zostało objętych 90 dzieci ze szkół podstawowych z 4 gmin Powiatu Górowskiego:

GRUPA I (Wąsosz, Jemielno, Niechlów) - ogółem 45 uczniów klas III i II + 4 opiekunów:


Gmina Wąsosz – ogółem 25 uczniów klas III + 2 opiekunów:

- Szkoła Podstawowa w Płoskach – 5 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Pobielu – 5 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku – 5 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Wąsoszu – 10 uczniów.

Gmina Jemielno – ogółem 10 uczniów klas III i II + 1 opiekun:
- Szkoła Podstawowa w Irządzach – 5 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Jemielnie – 5 uczniów.

Gmina Niechlów – ogółem 10 uczniów klas III i II + 1 opiekun:
- Szkoła Podstawowa w Niechlowie – 10 uczniów.

GRUPA II (Góra) – ogółem 45 uczniów klas III + 3 opiekunów:

- Gmina Góra – ogółem 45 uczniów klas III + 3 opiekunów:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 20 uczniów,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 11 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Czerninie – 5 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Glince ¬–3 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Ślubowie – 3 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Witoszycach – 3 uczniów.