[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Archiwista


Dodano dnia 2013-11-27 08:47:02

Do zadań archiwisty należy w szczególności:
1. Przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych.
2. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji, prowadzenie jej ewidencji
oraz przeprowadzanie skontrum dokumentacji.
3. Porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie
nieuporządkowanym.
4. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji.
5. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym
brakowaniu.
6. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do
właściwego archiwum państwowego.
7. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu
dokumentacji w archiwum zakładowym.