[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Kościół pw. NMP Królowej Świata w Sądowlu


Dodano dnia 2014-01-27 17:03:18


W 1260 r. istniał w Sądowlu kościół pw. Św. Agaty.
W 1821 roku rozpoczyna się budowa kościoła. W 1822 po 9 miesiącach budowy kościół zostaje oddany do użytku.
Zgodnie z rejestrem zabytków nieruchomych województwa. dolnośląskiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa obecnie zachowana budowla pochodzi z drugiej połowy XIX wieku.
Do 1945 roku był kościołem ewangelickim. W czasie II wojny światowej zniszczony w 50% był zamknięty do 1948 r., kiedy został przejęty przez parafię katolicką.
Kościół w stylu klasycystycznym, murowany, gzyms wieńczący, lizeny, otwory ostrołuczne. Wieża ośmioboczna od zachodu wyrasta z dachu.
Posiada stosunkowo ubogi wystrój. Ołtarz klasycystyczny.
Organy pochodziły z 1881 roku, budowała je firma "Gebrüder Walter" z Góry.
Ambona z cechami manieryzmu.
Wewnątrz zachowało się XVIII-wieczne epitafium.
W zewnętrzną ścianę świątyni wmurowane są dwie płyty nagrobne.
Obok kościoła stoi pomnik poległych w I wojnie światowej żołnierzy niemieckich, w formie prostokątnej płyty na cokole.

2 czerwca 1972 roku kościół został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1103/2056

Obecnie jest to kościół filialny rzymskokatolickiej parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Wąsoszu - dekanat Góra – wschód.