[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Okręgi wyborcze – województwo dolnoslaskie


Dodano dnia 2014-09-05 10:51:05

Sejmik Województwa Dolnośląskiego dokonał podziału województwa dolnośląskiego na okręgi wyborcze, ustalił ich numerację i granice oraz ustalił liczbę radnych wybieranych w danym okręgu.
W związku ze zbliżającymi się jesiennymi wyborami samorządowymi Sejmik Województwa Dolnośląskiego dokonał podziału województwa dolnośląskiego na pięć okręgów wyborczych, ustalił ich numerację i granice oraz ustalił liczbę radnych wybieranych w danym okręgu.
Powiat górowski wszedł w skład okręgu nr 2 wraz z powiatami milickim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, średzkim, trzebnickim, wołowskim i wrocławskim.
W kolejnej, piątej kadencji Sejmik Województwa Dolnośląskiego nadal będzie liczył 36 radnych. W okręgu nr 2, w którym znajduje się powiat górowski wybieranych będzie 8 radnych.
Poniżej załączamy treść uchwały Nr LII/1888/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie podziału obszaru województwa dolnośląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym województwa.