[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Pogotowie Ratunkowe w Górze


Dodano dnia 2016-04-08 12:23:39


Zespoły Ratownictwa Medycznego w Górze NZOZ „Nowy Szpital we Wschowie”:
- Zespół Specjalistyczny Nowego Ratownictwa Medycznego w Górze
- Zespół Podstawowy Nowego Ratownictwa Medycznego w Górze

adres: 56-200 Góra, Osiedle Kazimierza Wielkiego 8f,
tel: 65/544 13 89

tel. alarmowy: 999 lub 112

Po zgłoszeniu się dyspozytora nr tel. 999 lub 112 należy podać:
- dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne),
- powód wezwania - co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych),
- kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć),
- kto wzywa ZRM ( imię i nazwisko, numer telefonu),
- odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora,
- wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte".

Więcej informacji