[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Konta bankowe


Dodano dnia 2016-06-21 17:39:51


Bankową obsługę Powiatu Górowskiego i jego jednostek organizacyjnych prowadzi DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15 C; 02-676 Warszawa
www.dnb.pl

Powiat Górowski:
61 2190 0002 3000 0058 3127 0101

Starostwo Powiatowe w Górze:
68 2190 0002 3000 0048 3203 0101

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
41 2190 0002 3000 0048 3203 0102

Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste:
14 2190 0002 3000 0048 3203 0103

Depozyty:
57 2190 0002 3000 0048 3203 0105