[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Opis klauzul informacyjnych


Dodano dnia 2018-08-09 10:31:20

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższe opisy klauzul informacyjnych dotyczą ochrony danych osobowych realizowanej podczas wykonywania zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Górze
404 Kategorii nie znaleziono

Przepraszamy strony nie odnaleziono
Prosimy o kontakt

404 Kategorii nie znaleziono