[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Opis klauzul informacyjnych


Dodano dnia 2018-08-09 10:31:20

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższe opisy klauzul informacyjnych dotyczą ochrony danych osobowych realizowanej podczas wykonywania zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Górze
Opisy klauzul informacyjnych - Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Opisy klauzul informacyjnych - Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska

Opisy Klauzul informacyjnych - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji


Opisy klauzul informacyjnych - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Opisy klauzul informacyjnych - Stanowisko ds. zamówień publicznych