[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze


Dodano dnia 2019-01-07 15:40:34

Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze zaprasza do skorzystania ze wsparcia w formie dziennego pobytu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
Zaproszenie skierowane jest do wszystkich Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Góra.
Ośrodek ma swą siedzibę przy ul. Tadeusza Kościuszki 33-35, 56-200 Góra
Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do Ośrodka. Informację można uzyskać również kontaktując się telefonicznie: 602 675 078


Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze

Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze jest formą wsparcia dziennego pobytu dla Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Góra, a także zapewnia miejsca w mieszkaniach chronionych osobom osobom pełnoletnim, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.
Zasady rekrutacji podopiecznych są szczegółowo omawiane i ustalane w bezpośrednuch kontaktach z p.o. kierownikiem Ośrodka lub telefonicznie. Kontakt telefoniczny: 602 675 078

Dzienny Pobyt Osób Starszych
Ośrodek jest ośrodkiem wsparcia, dla maksymalnie 30 Seniorów zamieszkałych na terenie gminy Góra, w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo.
Ośrodek jest czynny przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), przez co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Przedmiotem działalności Ośrodka jest zapewnienie w formie stacjonarnej usług służących aktywizacji fizycznej i umysłowej, zaspakajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych oraz zdrowotnych, organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej oraz zapewnienie możliwości spożycia posiłku.

Mieszkania chronione
Wsparcie w mieszkaniu chronionym mogą otrzymać osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie gminy Góra, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.