[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

PCPR w Górze informuje


Dodano dnia 2019-01-09 09:34:23

Ogłoszenie - o naborze wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze informuje, że rozpoczęło nabór wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
1) Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
2) Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się.
3) Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

UWAGA !!!

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się druki wniosków o dofinansowanie: sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się oraz turnusów rehabilitacyjnych.
Szczegółowe informacje oraz druki dostępne są na stronie internetowej www.pcprgora.samorzady.pl Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze. Ponadto szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR odpowiedzialni za realizację tych zadań, pokój nr 8,9, 11 oraz sekretariat, tel. 65 543 28 96. tel. 656 500 999
Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze, ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra, osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami.
Realizacja wniosków nastąpi w momencie otrzymania środków finansowych z PFRON. Wnioski będą realizowane według kolejności wpływu, uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności, aż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne zadania zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Górowskiego.