[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

PINB przypomina


Dodano dnia 2019-01-11 07:47:44

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Górze przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom budynków i obiektów budowlanych o ciążących obowiązkach - wynikających z przepisów Prawa budowlanego - zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych