[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Tradycyjny sad


Dodano dnia 2019-01-11 12:56:42

Fundacja Banku Ochrony Środowiska we współpracy z Polską Akademią Nauk zaprasza do udziału w drugiej edycji projektu edukacyjnego TRADYCYJNY SAD. Adresatami projektu są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Projekt TRADYCYJNY SAD polega na promocji starych odmian drzew owocowych, stoworzeniu mini sadu składającego się właśnie z tych drzew oraz na zdobyciu wiedzy nt. sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko.

Fundacja BOŚ przekaże 150 szkołom, które stworzą najlepsze projekty mini sadu owocowego, granty na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy.

Do konkursu mogą zgłaszać się szkolne zespoły konkursowe (maks. 10 osób), które pracować będą pod opieką nauczyciela.
Tematem przewodnim projektu jest zdobycie wiedzy nt. starych odmian drzew owocowych, szeroka promocja tej wiedzy oraz założenie mini sadu złożonego z tradycyjnych odmian drzew sadowniczych sadzonych w sposób swobodny (w drugiej edycji są to grusze), zlokalizowanym na ogólnodostepnym terenie.
Projekt jest podzielony na dwa główne etapy. Udział w konkursie polega na wypełnieniu zadań przewidzianych w obu etapach łącznie. Dodatkowo można również wziąć udział w etapie nieobowiązkowym, jakim jest tworzenie uczniowskiej Pomologicznej Mapy Polski.
Najlepsze 150 zespołów, które w prawidłowy sposób wypełnią zadania pierwszego etapu otrzymają grant, z którego sfinansowane zostaną zestawy startowe roślin sadowniczych oraz konieczne materiały wspierające proces założenia mini sadu. 
Dodatkowo, na zakończenie każdego z etapów konkursu, wyłonieni zostaną zwycięzcy, którzy otrzymają drobne nagrody rzeczowe.

Szczegóły projektu znajdują się na stronie Tradycyjny Sad.