[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Spotkanie opłatkowe Koła Związku Niewidomych w Górze


Dodano dnia 2019-01-29 13:07:51

W dniu 25 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne Koła Związku Niewidomych w Górze
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Starosta Górowski Piotr Wołowicz, w imieniu Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz- sekretarz Tadeusz Otto oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Edyta Lisiecka.
Spotkanie rozpoczęli mali wykonawcy-artyści z przedszkola Akademia Malucha w Górze i zaprezentowali przedstawienie artystyczne Bożonarodzeniowe oraz złożyli wszystkim gościom piękne życzenia. Za przepiękny występ Prezes Koła Maria Tylicka uhonorowała małych wykonawców słodkim upominkiem.
Spotkanie prowadziła kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze Bożena Merta witając przybyłych gości, a następnie w sposób szczególny zwróciła się do członków koła i nawiązała do wieloletniej tradycji obchodów spotkań opłatkowo-noworocznych utrwalonych na prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Iwonę Stankiewicz – pracownika PCPR, którą wszyscy obecni na spotkaniu z zainteresowaniem obejrzeli, wysłuchali i mile powspominali.
Prezes Koła Maria Tylicka złożyła wszystkim serdeczne życzenia Noworoczne i skierowała gorące podziękowania dla Starosty Górowskiego Piotra Wołowicza i Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz za okazywane wsparcie. Starosta Górowski Piotr Wołowicz skierował ciepłe słowa do gospodarzy spotkania przekazując jednocześnie życzenia noworoczne. W imieniu Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz i swoim własnym gorące życzenia przekazał również sekretarz Miasta i Gminy Góra Tadeusz Otto.
Na zakończenie Prezes Koła Maria Tylicka zaprosiła wszystkich na uroczysty poczęstunek, który rozpoczął się wspólną modlitwą i opłatkiem.

Więcej zdjęć w galerii.