[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Stała zmiana organizacji ruchu


Dodano dnia 2019-01-30 14:35:13

Starosta Górowski z dniem 23 stycznia 20I9 r. zatwierdzeniem Nr 8/20l9 wprowadził stałą zmianę organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1067D w miejscowości Radosław w celu wprowadzenia znaków B-18 "Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t" oraz znaków F-6 "Znak uprzedzający o zakazie, umieszczany przed skrzyżowaniem"
Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu wynikało z oczekiwań mieszkańców miejscowości Radosław, którzy zwracali uwagę na natężony ruch pojazdów o masie całkowitej powyżej 10t i wyczekiwali takiego rozwiązania, które zminimalizowałoby proces postępującej degradacji ww. odcinka drogi powiatowej oraz poprawiłoby bezpieczeństwo w zakresie ruchu drogowego.
Podjęcie działania dotyczącego poprawienia stanu techniczno - eksploatacyjnego nawierzchni bitumicznych poprzez wprowadzenie wyżej wskazanego oznakowania, przeciwdziała niszczeniu wskazanego odcinka drogi powiatowej a tym samym przyczynia się do obniżenia kosztów ewentualnego remontu.
Spod wymienionego ograniczenia zostały wyłączone pojazdy produkcji rolnej oraz autobusy.

Zdjęcie: Stała zmiana organizacji ruchu Plik do pobrania: plan_sytuacyjny.pdf
Plik do pobrania: znak_1.pdf
Plik do pobrania: znak_2.pdf