[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

UE i JA


Dodano dnia 2019-06-10 14:26:08

Jeżeli jesteście obywatelami jednego z krajów UE, jesteście również obywatelami UE. Ale co to oznacza w praktyce? Co takiego zrobiła dla nas Unia Europejska?
Takie pytania do młodzieży klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze kierował Pan Paweł Brusiło- specjalista d/s Mediów przy Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Komisji Europejskiej. Pan Paweł przyjechał z Wrocławia na zaproszenie Pani Dyrektor Magdaleny Mielczarek dnia 05.06.2019 r.
Młodzież dowiedziała się, czym jest Unia Europejska, jak funkcjonuje, jak wpływa na nasze codzienne życie, jakie programy realizuje. Ponadto poruszył kwestie jak wiele Unii Europejskiej zawdzięczamy a przede wszystkim pokój jaki panuje w Europie , co jest ogromnym osiągnięciem. Ponadto przekazał wiedzę ,że Unię Europejską budowano stopniowo, w miarę upływu czasu co jakiś czas wprowadzano nowe reformy, aby wkrótce Nasze- Wasze pokolenie mogło decydować o tym w jakim kierunku powinna zmierzać Unia. Dlatego ważne jest, aby młodzi ludzie 16-18 latkowie mieli własną opinię na temat Unii Europejskiej. Pan Paweł przywiózł ze sobą z Biura Rady szereg publikacji , broszur, komiksów , ulotek i materiałów związanych z tematyką Unii Europejskiej, zachęcał gorąco młodzież do podejmowania wyzwań a mianowicie brać udział w licznych projektach , które promuje Unia m.in. Erasmus+, , wyjazdach, szkoleniach i podejmowanie pracy w dowolnym kraju UE. Program Erasmus + to program unijny , który umożliwia młodzieży wyjazd za granicę na studia , staż lub do pracy. W jego ramach studenci mogą uzyskać pomoc finansową i organizacyjną w trakcie studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej. Przedstawił założenia działań solidarnościowych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, który pozwala młodym ludziom zaangażować się w działalność społeczną i okazać solidarność ze swoją społecznością.
Prelekcje przedstawione przez Pana Pawła Brusiło były bardzo cennym doświadczeniem dla młodzieży, doskonałą okazją do zdobycia wiedzy na temat Unii Europejskiej. Prelekcje przeprowadzone zostały na bardzo wysokim poziomie.

Więcej zdjęć w galerii.