Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano 2018-08-10 12:14:07

Zamawiający - Powiat Górowski informuje o udzieleniu zamówienia na zadanie - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”

Czytaj dalej


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano 2018-07-31 14:08:58

Powiat Górowski informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”

Czytaj dalej


Informacja z otwarcia ofert

Dodano 2018-07-16 13:41:27

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”

Czytaj dalej


Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Dodano 2018-07-02 15:55:01

W związku ze złożonymi w dniu 02.07.2018 r. zapytaniami, dotyczącymi treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Powiat Górowski (Zamawiający), udziela odpowiedzi

Czytaj dalej


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano 2018-07-02 15:49:13

Powiat Górowski (Zamawiający) dokonuje zmiany ogłoszenia 576991-N-2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”

Czytaj dalej


Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Dodano 2018-07-02 15:45:24

W związku ze złożonymi w dniu 28 czerwca 2018 r. zapytaniami, dotyczącymi treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Powiat Górowski (Zamawiający), udziela odpowiedzi...

Czytaj dalej


 Poprzednie >>