[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dodano dnia 2018-07-31 14:08:58

Powiat Górowski informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”
404 Kategorii nie znaleziono

Przepraszamy strony nie odnaleziono
Prosimy o kontakt

404 Kategorii nie znaleziono