Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano 2018-11-15 14:34:15

Powiat Górowski informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019.

Czytaj dalej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano 2018-11-05 13:23:20

Zamawiający-Powiat Górowski informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych na: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019”.

Czytaj dalej


Informacja z otwarcia ofert

Dodano 2018-10-18 14:15:08

Otwarcie ofert odbyło się w Starostwie Powiatowym w Górze przy ul. Mickiewicza 1, dnia 18.10.2018 r., o godz. 10:30

Czytaj dalej


Ogłoszenie o zamówieniu-usługi

Dodano 2018-10-03 13:17:54

Powiat Górowski przystępuje do realizacji zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019"

Czytaj dalej